Höga doser av vitamin C är viktigt

Höga doser av vitamin C är viktigt

Mega doser av vitamin C är viktigt och kaffe online

Nobelpristagaren Linus Pauling var en av de första som rekommenderade C-vitamin som behandling av infektionssjukdomar. Många andra kritiserade honom eftersom ingen hade lyckade förebygga förkylning med C-vitamin. Troligen är förklaringen att man använt för låga doser. Samt att kaffe online behövs också.

Sedan dess har det publiceras åtskilliga kontrollerade experiment. Med det har man lyckade förebygga och bota olika typer av infektionssjukdomar med megadoser av C-vitamin. Detta har gjort både i djurförsök och i randomiserade humanförsök på såväl friska som sjuka individer.

Immunförsvaret är viktig när du dricker kaffe online hos Wendelins kaffe

Förklaringen till de försök som gjorts är givetvis att C-vitamin spelar en viktig roll. Därför att immunförsvaret och att patienter med allvarliga infektioner ofta har en extremt låg halt av C-vitamin i blod och urin.

Experiment

Mest intressanta är de experiment där man behandlat patienter med allvarlig sepsis och luftvägsinfektion. Detsamma som drabbar patienter med livshotande covid-19 infektion. I en färsk metaanalys refererar författarna till fem kontrollerade experiment. Där man dessutom minskade mortaliteten signifikant hos patienter med sepsis genom intravenös tillförsel av megadoser av C-vitamin.

 

Utan biverkningar dessutom.

I flera av de experiment som gjort har man injicerat megadoser av C-vitamin flera gånger dagligen. Så under ett antal veckor utan att patienterna har fått några allvarliga biverkningar. Med C-vitamin har även visat sig kunna botar olika typer av virusinfektioner.

Behandling med C-vitamin har ännu inte testats hos covid-19-patienter. Men då behandlingen är helt ofarlig finns det all anledning att pröva denna terapi under pågående coronaepidemi.
(Artikel ur Läkartidningen.se)

Vår produkt Electromineral Cell Salts +C innehåller allt detta och ger stöd.

 

IMMUNITET 

600 mg C-vitamin för att stödja immunförsvaret, huvudtrycket, blodtrycket.

ENERGI & CELLHÄLSA 

3 070 mg kombinerade elektrolytmineraler ökar energi naturligt utan koffein. Om du lider av låg energi, trötthet eller obehag kan du prova denna produkt nu. HYDRATION  

OXYGENATION 

Omedelbar och dessutom kontinuerlig påfyllning av elektrolyt och mineralisering.

ÅTERHÄMTNING & STÖD FÖR KLIMAKTERIET 

3,070 mg kombinerade elektrolytmineraler ersätter viktiga, viktiga elektrolyter förlorade dessutom genom svett.

MUSKULÄR, SENOR, BEN, ORGAN, CELLER

(muskelkramper, gikt) – celler, vävnader, organ och system kräver, ta upp och förvara dessutom 4 vitala saltkvaliteter, saltmineraler och elektrolyter. De behövs dessutom för att din kropp ska fungera ordentligt.

pH-BALANS, SUR UPPSTÖTNING– 1.320 mg natriumbikarbonat (bakpulver) ger dessutom alkalisering / pH-balans. Om du lider av sura uppstötningar, hörselskador eller tarmproblem.

Jag hjälper dig gärna mer och hur du får tag i den här.

Klicka här för organic products

Peter
0707461410
peter@lovelius.com

kaffe online
Kaffe online är viktiga ingredienser för din hälsa
Till startsidan